Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag Eureka Helsingfors Maj 2018

Diarienummer
Koordinator N66 connect AB - N66 connec, utvecklingskontor
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Hade som mål att få kontakt med mobiltelefonitillverkare och det har delvis uppfyllts

Resultat och förväntade effekter

Inga större effekter av besöket ännu. Dock ser vi att vi kan ha möjligheter att göra ansökan tillsammans med partner under hösten

Upplägg och genomförande

Strategin var att delta på så många föreläsningar och event som möjligt samtidigt nyttja att träffa nya konatkter

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 maj 2018

Diarienummer 2018-02362

Statistik för sidan