Resebidrag CIP bok

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 98 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - juni 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04034

Statistik för sidan