Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebidrag 2019 - USA

Diarienummer
Koordinator WarOnCancer AB
Bidrag från Vinnova 24 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - maj 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med medverkandet under SALSS i Washington DC var att träffa strategiska partners samt potentiella investerare för en expansion till USA. Vi uppnådde detta och mer därtill.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi träffade strategiska partners inom "cancer-industrin" samt investerare som visade ett stort intresse för det vi bygger och den potential företaget har. Särskilt för den amerikanska marknaden. Dessa möten har resulterat i 4 bokade möten för vidare diskussion kring investering och/eller möjligheten att genomföra marknadsaktiviteter tillsammans med andra organisationer/företag.

Upplägg och genomförande

WarOnCancer deltog på SALSS genom att medverka under ett runda-bordssamtal med ledande life-science chefer, lett av Greg Simon, president för Biden Cancer Initiative. Vidare deltog WarOnCancer som utställare bland innovativa start-ups under konferensen. Ett mycket bra upplägg som genererade oerhört intresse för vårt företag.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 april 2019

Diarienummer 2019-02172

Statistik för sidan