Resebidrag - Forest Vitality Index

Diarienummer
Koordinator FORAN Remote Sensing AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid februari 2009 - juni 2009
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2010

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00261

Statistik för sidan