Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Resebeteende och lokalisering i informationssamhället

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI Borlänge
Bidrag från Vinnova 1 703 000 kronor
Projektets löptid januari 2002 - juni 2005
Status Avslutat

Senast uppdaterad 2 november 2018

Diarienummer 2002-00079

Statistik för sidan