Researcher qualification in two complementary international environments

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - mars 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03422

Statistik för sidan