Research Center in Innovation Journalism

Diarienummer
Koordinator Stanford University - Human-Sciences and Technologies Advanced Research Institute
Bidrag från Vinnova 8 266 895 kronor
Projektets löptid juni 2008 - december 2010
Status Avslutat