Research and Development for innovative glucocorticoid treatment for acute medical conditions

Diarienummer
Koordinator AcuCort AB
Bidrag från Vinnova 1 366 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - november 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02192

Statistik för sidan