Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Renässans 1.5 - omformulera och stärka kopplingen mellan produktdesign, konstruktion och produktion

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 499 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04057

Statistik för sidan