Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ren Idrott - Dopningstest från validering till produktion

Diarienummer
Koordinator PRO TEST DIAGNOSTICS AB
Bidrag från Vinnova 1 994 290 kronor
Projektets löptid juni 2018 - september 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att ta ett dopingtestet för autolog bloddoping från validering till produkt. Målet är att producera 1500 kit i en första pilotserie. Produktionen kräver avtal med alla leverantörer samt att alla steg i produktionen är säkrade. Detta är uppfyllt. Samtliga kit i pilot-produktion beställda och debiterade varav de första 1000 kiten levererade. Uppnådda mål står i paritet med upparbetade kostnader. Totalt har c:a 90% av projektet har genomförts, där 100% uppnås i samband med marknadsföringen på WADA dopingkonferens i nov 2019.

Långsiktiga effekter som förväntas

3x500 kit i en första pilotserie beställda varav 2x500 levererade. Produktspecifikationen fastställd, avtal och alla steg i produktionen säkrade. Kontakter med WADA, WADA dopinglabb, anti-dopingorganisationer och idrottsförbund tagna. Förväntad effekt är ett dopingtest redo för att genomgå WADAs godkännanderutiner. Totalt har c:a 90% av projektet har genomförts, där 100% uppnås i samband med WADA dopingkonferens i nov 2019.

Upplägg och genomförande

Projektet består av fyra faser, specifikationer, pilotproduktion, utvärdering och marknadsplanering. En viktig del var fastställandet av produktspecifikation med lev. och WADA samt anti-dopingorg. Pilotkiten har tagits fram (3x500st), är ett viktigt verktyg för att säkerställa rätt produkt/kvalité. Varje batch på 500st genomgår en utvärdering för att säkerställa kraven på den slutliga produkten. Marknadsplaneringen har skett parallellt. Samtliga fyra faser är genomgångna där endast delar av långtidsförvaringstest och deltagandet på WADA konferens i november återstår.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2018

Diarienummer 2018-01881

Statistik för sidan