Ren Idrott - Dopningstest från validering till produktion

Diarienummer 2018-01881
Koordinator PRO TEST DIAGNOSTICS AB
Bidrag från Vinnova 1 994 290 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Ett nytt och förbättrat test för att spåra bloddoping (autolog blodtransfusion) har tagits fram via tidigare Vinnova-projekt. Resultatet av nuvarande stöd förväntas ta produkten till en marknadsintroduktion under 2019.

Förväntade effekter och resultat

En pilotproduktion av diagnostiskt kit förbereder för marknadsintroduktion, vilket i sin tur öppnar för en bred validering vid ett större antal anti-doping laboratorier. Kontinuerlig återkoppling gör att produkten kan optimeras för fullskalig produktion och nyttjande i skarpt läge vid dopingkontroller.

Planerat upplägg och genomförande

Genom fyra definierade steg kommer kontrakt med underleverantörer färdigställas, pilotkit produceras, stabilitet vid produktion och transport säkras och ett pilotkit introduceras till anti-doping laboratorier.

Externa länkar

Företagets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.