Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Regulatoriska gennätverk för fiber- och vedbildning hos växter

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för bioteknologi
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - juni 2015
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att möjliggöra för Dr Ezcurra att vistas i två excellenta nationella forskningsmiljöer, UPSC i Umeå och Uppsala BioCenter, för att senare göra det möjligt att etablera en ny forskningslinje i heminstitutionen, KTH Bioteknologi.

Långsiktiga effekter som förväntas

Idag är målen uppfyllda. Finansiellt stöd har erhållits i peer-review och nya projekt har startats, och nya svenska och utländska samarbeten har knutits och etablerats.

Upplägg och genomförande

Det blev ett antal vistelser i UPSC och i Uppsala, som har gjort det möjligt att etablera och driva nya forskningsprojekt och samarbeten. Vistelserna har också möjliggjort att delta i den dagliga gemenskapen vid forskningsinstituten i form av gruppmöten och seminarier, och även spontana möten och diskussioner.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02051

Statistik för sidan