Regulatoriska gennätverk för fiber- och vedbildning hos växter

Diarienummer 2010-02051
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för bioteknologi
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att möjliggöra för Dr Ezcurra att vistas i två excellenta nationella forskningsmiljöer, UPSC i Umeå och Uppsala BioCenter, för att senare göra det möjligt att etablera en ny forskningslinje i heminstitutionen, KTH Bioteknologi.

Resultat och förväntade effekter

Idag är målen uppfyllda. Finansiellt stöd har erhållits i peer-review och nya projekt har startats, och nya svenska och utländska samarbeten har knutits och etablerats.

Upplägg och genomförande

Det blev ett antal vistelser i UPSC och i Uppsala, som har gjort det möjligt att etablera och driva nya forskningsprojekt och samarbeten. Vistelserna har också möjliggjort att delta i den dagliga gemenskapen vid forskningsinstituten i form av gruppmöten och seminarier, och även spontana möten och diskussioner.

Externa länkar

Dr Ezcurra´s professional homepage

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.