Regional Kraftsamling Västerbotten - FoU för systemutveckling av skogsteknik och skogsskötsel

Diarienummer
Koordinator Skogstekniska klustret Ekonomisk förening
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - september 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01626

Statistik för sidan