Regenerativa proteser som alternativ till transplantation av donerade hornhinnor för behandling av blindhet

Diarienummer 2013-04645
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Bidrag från Vinnova 4 696 356 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Hälsa och sjukdomsprevention - ett samarbete mellan Sverige och Indien

Syfte och mål

See English version below.

Resultat och förväntade effekter

See English version below.

Upplägg och genomförande

See English version below.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.