Regaining strength: Organisational learning across borders

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Pedagogiska institutionen
Bidrag från Vinnova 2 900 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - april 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00930

Statistik för sidan