Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Reducerad elanvändning i smälthanteringsprocessen hos aluminiumgjuterier.

Diarienummer
Koordinator Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2022 - november 2023
Status Pågående
Utlysning Energieffektivisering av samhället
Ansökningsomgång Innovationer för en minskad elanvändning

Syfte och mål

Syftet med insatsen är att reducera energikonsumtionen hos svenska aluminium gjuterier genom att ändra beteendet i produktionsflödet utan att påverka metallkvaliteten negativt. Den totala bilden av energikonsumtionen hos aluminium gjuterier har varit långt ner på prioriteringslistan under flera år på grund av den låga kostnaden på el. Nu när priserna går upp och vi ser att det kan bli brist på el har detta blivit mycket viktig fråga. Målet med insatsen är att genom att ändra beteendet i produktionen av smälthanteringen för att möjliggöra en stor reducering av energiförbrukningen.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten från projektet kommer att lösa ett stort behov inom aluminium gjuterier där energikonsumtionen är en viktig fråga. Genom att validera och implementera beteendeförändring hos ett företag kommer detta presenteras i en teknisk rapport där fokus läggs på energikonsumtion för att bli mer ekonomiska och miljömässigt effektiva. En kontrollerad process kan reducera energiförbrukningen upp till 60 % på en hållugn som är på 18 - 30 kWh. Resultaten kommer reducera CO2 utsläpp eftersom minder energi används.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföra förändringar i flera steg i produktionen hos AGES för att undersöka den smälta metallens påverkan på energiförbrukningen. Mätning av kvalitet, temperatur och energiförbrukning görs samtidigt för att kontrollera förändringarna. Mätningarna kommer att göras under hela veckorna för att se hur energiförbrukningen över tid varierar. JTH ansvarar för samtlig provutrusning (mekaniska provning, mikroskopering, reducerat tryck test och energimätning) samt att provningen genomförs.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 november 2022

Diarienummer 2022-03246

Statistik för sidan