Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Reducerad elanvändning i smälthanteringsprocessen hos aluminiumgjuterier.

Diarienummer
Koordinator Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2022 - november 2023
Status Avslutat
Utlysning Energieffektivisering av samhället
Ansökningsomgång Innovationer för en minskad elanvändning

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med insatsen är att reducera energikonsumtionen hos svenska aluminium gjuterier genom att ändra beteendet i produktionsflödet utan att påverka metallkvaliteten negativt. Den totala bilden av energikonsumtionen hos aluminium gjuterier har varit långt ner på prioriteringslistan under flera år på grund av den låga kostnaden på el. Nu när priserna går upp och vi ser att det kan bli brist på el har detta blivit mycket viktig fråga. Målet med insatsen är att genom att ändra beteendet i produktionen av smälthanteringen för att möjliggöra en stor reducering av energiförbrukningen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten från projektet möjliggör en beteendeförändring hos pressgjuterier som jobbar med aluminiumlegeringar med krav på förlängning upp till 1 %. Resultaten visar att förändra i produktionen kan reducera energiförbrukningen på hållugnar med upp till 75 %. Detta visar en reducering av 1,7 g CO2 per kilogram gjuten AlSi9Cu3(Fe) komponent Energimätningarna i produktionen har gett kunskap till att få en förståelse till att byta ut utrusningen eller köpa ny utrusning med lägre CO2 påverkan.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört förändringar och mätningar i flera steg i produktionen hos AGES för att undersöka den smälta metallens påverkan på energiförbrukningen. Mätning av energiförbrukning görs samtidigt för att kontrollera förändringarna. Mätningarna kommer att göras under hela veckorna för att se hur energiförbrukningen över tid varierar. JTH har genomfört samtliga mätningar och genomfört alla tester (mekaniska provning, reducerat tryck test och energimätning). Resultaten har presenterats hos Vinnova, hos AGES samt i två vetenskapliga artiklar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 december 2023

Diarienummer 2022-03246

Statistik för sidan