reCore

Diarienummer 2010-01699
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Centre for design and management of manufacturing systems
Bidrag från Vinnova 932 400 kronor
Projektets löptid september 2010 - mars 2013
Status Avslutat