ReComp - Cirkulära strömmar från glasfiberkomposit

Diarienummer
Koordinator RISE SICOMP AB - RISE SICOMP AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 4 230 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Innovationer för ett hållbart samhälle
Ansökningsomgång Innovationer för ett hållbart samhälle - 2018

Syfte och mål

Projektet ska undersöka en teknisk lösning där både glasfiber- och plastkomponenter från uttjänta glasfiberhärdplastkompositer (GFRP) från vind, båt, fordon och byggnadsindustrin återvinns via en kemisk process (solvolys, HTL) baserad på miljövänliga lösningsmedel. För att få en ekonomisk lönsam process är det viktigt att få ut högvärdiga produktströmmar från både glasfibrer och den fossila plasten. Plastens byggstenar kan återpolymeriseras eller bidra till cirkulära strömmar av kemikalier eller fordonsbränslen och glasfibern kan återanvändas i nya kompositmaterial.

Förväntade effekter och resultat

Glasfiberkompositavfall är ett växande globalt miljöproblem stora strömmar från vindkraftsblad och båtar närmar sig slutet av sin livslängd, samtidigt som lättviktsmaterial (kompositer) ökar i andra branscher (t.ex. fordon, bygg). Då GFRP idag deponeras eller förbränns bidrar den till växthuseffekten samt belastning av miljön med mikroplaster och kemikalier. Genom utvecklandet av en ny innovativ återvinningsprocess av GFRP kan man både minska miljöpåverkan och samtidigt bidra till ett mer resurseffektivt samhälle med nya återvunna materialströmmar från GFRP.

Planerat upplägg och genomförande

För att bygga upp förutsättningar för ett framtida implementeringsprojekt baserad på cirkulär ekonomi användning av GFRP avfall, kommer en industriell återvinningsmetod utvecklas, materialströmmar från industrier som vindkraft, båt- och byggnadskonstruktioner att kartläggas och möjliga framtida återvunna produkter och värdekedjor utvärderas angående sin lönsamhet och effekt på miljön. Ett helhetsperspektiv måste tas till detta problem, där komposittillverkare/användare, återvinningsindustrin och nya aktörer måste träffas och generera nya innovativa lösningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2018

Diarienummer 2018-04132

Statistik för sidan