Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ReComp - Cirkulära strömmar från glasfiberkomposit

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 4 230 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2022
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Stora strömmar av glasfiberkomposit avfall är predikterade, och fram till år 2025 förväntas 700 000 ton behöva återvinnas i Europa. Cirkulära lösningar för glasfiberkompositer (GFRP), där bland annat finns End-of-Life (EOL) vindturbinblad, fritidsbåtar och produktionsavfall, saknas idag och därför går dessa avfallsströmmar till förbränning (Sverige), deponi (EU) och en mindre del på en andrahandsmarknad. Målet med ReComp var att undersöka nya innovativa lösningar för EOL och produktionsavfall GFRPs via kemisk och mekanisk återvinning samt återanvändning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det behövs utvecklas lösningar för GFRP som kan nå marknaden i närtid. Mekanisk återvinning och återanvändning av EOL GFRP är lösningar som kan implementeras inom några år. Kemisk återvinning för GFRP kräver stora investeringar och befinner sig på lägre TRL. För att bygga upp ekonomiska affärsmodeller behövs en ny värdekedja för hantering av GFRP från 1. insamling, 2. kvalitetssäkring, 3. transport 4.tekniskprocess 5. slutanvändare av återvunnet material i produkt. Det finns inget producentansvar idag och för att driva denna återvinning krävs utvecklande av tex policy och lagar.

Upplägg och genomförande

ReComp har studerat lösningar för hantering av GFRP strukturer: 1.Kemisk återvinning med solvolys/HTL av GFRP från vindturbinblad och båtar. Polyester och epoxi GFRP bryts ned vid 4h resp. 19h under 270-350 ° C och 175 bar. Glasfiber styrka minskas med 60% jmf med ny glasfiber och plasten bildar en oljeprodukt. 2.Återanvändning av EOL vindturbinblad och GFRP produktionsavfall (båt) som konstruktionsmaterial till broar, fildelare, bord och reparationsmaterial. 3.Mekanisk återvinning av GFRP från båtindustrin till förstärkning i produkter som termoplast, skumkärnor och betong

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 augusti 2022

Diarienummer 2018-04132

Statistik för sidan