Realtidsmätning i pressnyp

Diarienummer
Koordinator Vasasensor AB
Bidrag från Vinnova 2 843 800 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - oktober 2009
Status Avslutat