radar

Diarienummer 2006-01702
Koordinator CybAero AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2006 - juli 2006
Status Avslutat