Radar eyes

Diarienummer 2007-02467
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut Linköping
Bidrag från Vinnova 9 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2010
Status Avslutat