Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Radar eyes

Diarienummer
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut Linköping
Bidrag från Vinnova 9 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02467

Statistik för sidan