Quicklite 2

Diarienummer 2010-00297
Koordinator Quickels Systems AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - oktober 2010
Status Avslutat