Quicklite 2

Diarienummer
Koordinator Quickels Systems AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - oktober 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00297

Statistik för sidan