Pursuit of excellence and industrial experience in the emerging trends of nanotechnology.

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för materialvetenskap
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - januari 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03455

Statistik för sidan