Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PROTEINTRANSPORTÖRER FÖR PASSAGE ÖVER BLOD-HJÄRNBARRIÄREN

Diarienummer
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Institutionen för kemi och biomedicin
Bidrag från Vinnova 2 331 458 kronor
Projektets löptid januari 2016 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet för projektet ”Proteintransportörer för passage över blodhjärnbarriären” är att genomföra ett multi-disciplinärt forskningssamarbete inom protein engineering och neurokemi för att utveckla små proteinbaserade transportörer som kan korsa och därmed effektivt leverera läkemedel över blod-hjärnbarriären. På sikt vill vi underlätta för framtida behandling av neurologiska sjukdomar genom att etablera en generell plattform för läkemedelsleverans till centrala nervsystemet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Stödet från VINNOVA ligger till grund för att både genomföra forskningsprojektet inom vilket vi utvecklar nya proteiner som kan leverera läkemedel till hjärnan men även för att bidra till en framgångsrik akademisk karriär för mottagaren. Båda målen är på väg att uppfyllas: i) Vetenskapliga publikationer där vi beskriver våra utvecklade proteinbindare samt bakomliggande metodik är under beredning och ii) Meritering av recipienten till docent och lektor har uppnåtts och befordran ska skickas till fakulteten under nästa termin.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts både genom att etablera samarbete med utländska partners, för att vi ska kunna validera våra utvecklade proteiner, men även för att få tillgång till de bästa protein engineering metoderna. Inom den närmaste tiden hoppas vi kunna validera vår proteiner i cell-baserade in vivo system. Vi söker nu ytterligare finansiering och letar samarbetspartners för att utveckla våra designade proteiner för att söka patent som så småningom kan ligga till grund för etablering av företag.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04912

Statistik för sidan