PROTEINTRANSPORTÖRER FÖR PASSAGE ÖVER BLOD-HJÄRNBARRIÄREN

Diarienummer 2015-04912
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Institutionen för kemi och biomedicin
Bidrag från Vinnova 2 331 458 kronor
Projektets löptid januari 2016 - november 2018
Status Pågående
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2015-09-16

Syfte och mål

Det övergripande målet för vår ´Marie Curie incoming grant´ är att etablera ett innovativt, multi-disciplinärt forskningssamarbete inom protein engineering och neurokemi. På sikt kommer vi att utveckla små, stabila proteiner som har egenskapen att kunna korsa blod--hjärnbarriären.

Förväntade effekter och resultat

Vi kommer att etablera ett internationellt samarbete för att bygga upp en realistisk tidsplan för praktiskt genomförande av projektet ´Proteintransportörer för passage över blod--hjärnbarriären´. Långsiktigt kommer finansieringen att etablera ett nära samarbete mellan de medverkande institutionerna samt ge möjligheten att mer effektivt levererar läkemedel till hjärnan och nervsystemet för framtida behandling av neurologiska sjukdomar.

Planerat upplägg och genomförande

För att genomföra projektet kommer vi att bygga proteiner med hjälp av dator-baserad protein engineering. Dessa kommer att designas med egenskapen att kunna binda till och korsa blod--hjärnbarriären. Det slutgiltiga valideringen kommer att ske med experimentell modell av blod--hjärnbarriären för att bedöma proteinernas effektivitet när det gäller lokaliseringen över barriären.

Externa länkar

Projektledare, Sinisa Bjelic, kommer att utveckla sidan för att sprida information angående protein engineering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.