Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ProNova VINN Excellence Centre for Protein Technology Stage II 2009-2012

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för bioteknologi
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid april 2009 - mars 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

ProNova VINN Excellence Centre for Protein Technology Stage II 2009-2012ProNova-centrets vision är att bli ett världsledande center för multidisciplinär forskning inom proteinteknologi, med teknikdriven forskning inom protein engineering, molekylär bildanalys, mikrofluidik och bioinformatik. Forskningsaktiviteterna består både av ren teknikutveckling, men också av användning av de teknikplattformar som utvecklats i centret för att adressera olika biologiska frågeställningar och behov som har identifierats hos företagsparterna.

Långsiktiga effekter som förväntas

De förväntade resultaten i centret kan summeras på följande sätt:- Att skapa en kompetensresurs för behovsstyrd forskning som kan utnyttjas för att generera nya produkter, processer och tjänster vilka gynnar svensk ekonomi och leder till ökad tillväxt.- Att skapa ett effektivt och produktivt samarbetsklimat mellan de involverade parterna vilket leder till skapande av nya innovativa lösningar.- Att arbeta med ett långsiktigt värdebyggande för de involverade parterna med syftet att skapa och bibehålla en internationellt hög standard i verksamheten.

Upplägg och genomförande

ProNova-centrets strategi är att koordinera och integrera olika komplementära discipliner genom samarbeten mellan forskargrupper på KTH och industriella parter med intresse av proteinteknologi. Betydande synergieffekter kan uppnås genom att placera komplementära teknologi- och informatikplattformar, såsom bioautomatisering, mikrofluidik, detektionsteknologier och bioinformatik, i organisatorisk och geografisk närhet till datagenereringsplattformar, såsom proteomik och genomik. En multidisciplinär och innovativ miljö kan på detta sätt bildas, vilken kan utnyttjas för att hantera större och mer komplexa frågeställningar.ProNova-centret arbetar i nära samarbete med det svenska Human Protein Atlas (HPA)-projektet (www.proteinatlas.org). I ett unikt samarbete görs antikropparna som produceras inom HPA-projektet tillgängliga för användning i ProNova-centrets forskningsprojekt. Detta samarbete ger centret och dess parter möjlighet att utnyttja denna exceptionella antikroppsresurs för banbrytande studier inom t ex global proteinanalys, genom användning av olika plattformar för serumanalys och identifiering av nya sjukdomsspecifika biomarkörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04126

Statistik för sidan