Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ProMicro - formning och skärande bearbetning av mikrokomponenter

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för processutveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att pröva hypotesen att effektiva tillverkningsprocesser för mikrokomponenter kan utvecklas genom att integrera mikrohydroformning och mikrowaterjet-teknik. Demonstrator i projektet har varit en bipolär platta i rostfri plåt för bränsleceller.

Långsiktiga effekter som förväntas

Tillverkningskonceptet utvärderades genom en jämförelse med två alternativa metoder, etsning och traditionell pressning och stansning. Resultatet visade att konceptet i ProMicro var klart kostnadseffektivast från seriestorlekar på 10000 detaljer/år och vid högvolym är kostnaderna i samma storleksordning som konventionell pressning/stansning. Konceptet har intresserat företag och forskningsaktörer i Europa och resulterat i en ansökan inom sjunde ramprogramet, ´FoF.NMP.2012-5 High precision production technologies for high quality 3D microparts´.

Upplägg och genomförande

Samtliga uppsatta delmål har uppnåtts i projektet. En kravspecifikation för bipolär platta som demonstrator togs fram. Baserat på kravspecifikationen genomfördes formningsförsök för att studera hydroformningens möjligheter och begränsningar. Försök med vattenskärning av tunna plåtar genomfördes på Finecut. Produktionskonceptet verifierades genom tillverkning av en demonstrator, en bipolär bränslecellsplatta. Slutligen utvärderades tillverkningskonceptet genom en jämförelse med två alternativa tillverkningsmetoder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02016

Statistik för sidan