Projektportföljshantering - lönsamhet och risk i produktframtagning

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 3 469 000 kronor
Projektets löptid mars 2006 - februari 2008
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-02879

Statistik för sidan