Projektportföljshantering - lönsamhet och risk i produktframtagning

Diarienummer 2005-02879
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 3 469 000 kronor
Projektets löptid mars 2006 - februari 2008
Status Avslutat