projekt Rhinitor fortsättning

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - september 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03314

Statistik för sidan