PROHYB - Produktionsutveckling med laserhybridsvet

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 1 360 000 kronor
Projektets löptid april 2006 - februari 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-00131

Statistik för sidan