Programkontoret IoT

Diarienummer 2015-06511
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 9 325 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - augusti 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med programmet är att bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och internationell konkurrenskraft för svenska företag. Målet är att genom att samla aktörer, öka samverkan mellan branscher och finansiera innovationsprojekt bidra till att ge Sverige en ledande position i användandet av Internet of Things.

Förväntade effekter och resultat

Programmet förväntas bland annat bidra till att: öka samverkan mellan olika organisationer så som företag, myndigheter, akademi och forskningsinstitut. Initiera innovationsprojekt. Sprida information om resultaten från innovationsprojekten. Förväntade effekter är att Svenska organisationer så som företag, myndigheter och offentlig förvaltning skall kunna utnyttja fördelarna med internet of things för att på så vis bli bättre på att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och internationell konkurrenskraft för svenska företag.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av driften av det strategiska innovationsprogrammet sakernas internet (IoT Sverige) för perioden 2015-06-30 till 2017-12-31. Driften kan i stora drag delas in i två delar: 1) Löpande verksamhet, 2) Seminarier/konferenser, utredningar, kostnader för tillsatta arbetsgrupper och implementering av kommunikationsplan. Den största enskilda kostnaden utgörs av lönekostnader för drift av den löpande verksamheten.

Externa länkar

IoT Sveriges hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.