Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Programkontoret IoT

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 9 325 000 kronor
Projektets löptid juli 2015 - oktober 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet är att driva den operativa verksamheten för det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige som har fokus på IoT för samhällsnytta. Programmet fick efter genomgående utvärdering under 2017, fortsatt finansiering för programperioden 2018-2020.

Resultat och förväntade effekter

Programkontorets uppgift är att verkställa styrelsens beslut rörande programmets inriktning, utlysningar och aktiviteter, stödja och följa upp finansierade projekt, samla områdets olika aktörer och bidra till att driva området IoT för samhällsnytta framåt. Under perioden 2015-2017 har 23 projekt finansierats med ca 78 milj kr genom öppna utlysningar och 11 strategiska projekt har finansierats med 9 miljoner kr.

Upplägg och genomförande

Programkontoret driver det löpande arbetet för det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, vilket inkluderar både interna och externa aktiviteter, omvärldsbevakning och kommunikation.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-06511

Statistik för sidan