Profilering av nya läkemedelskandidater: nyttan med datorbaserade modeller

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för farmaci
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - augusti 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00966

Statistik för sidan