Produktutvecklingen av arGrow® Turf för golf marknaden

Diarienummer 2017-01253
Koordinator SweTree Technologies AB
Bidrag från Vinnova 714 990 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2017
Status Avslutat