Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Produktutveckling av X27

Diarienummer
Koordinator NORDVARA NORDISK RÅVARA AB - Nordvara AB
Bidrag från Vinnova 779 444 kronor
Projektets löptid december 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att ta prototypen X27 fram till färdig produkt KRÄÄM [maker] redo för tillverkning i fabrik. Syfte och mål har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten är att vi har genom framställning av svensk lupinråvara skapat tillgång till insatsråvaran till produkten. Vi har också testat tillverkningsmetoden och genomfört provproduktion i fabrik och har nu kunskapen för att tillverka produkten. Vi har också genom samarbete med forskningsinstitutet RISE (Tidigare SP Food&Bioscience) och analyser från Eurofins tagit fram kunskap som är nödvändig för att tillverka produkten och ge relevant information till användare och konsumenter.

Upplägg och genomförande

Vi har genom samarbeten med råvaruproducent kunnat ta fram en egen insatsråvara från svenskodlad lupin. VI har i samarbete med forskningsinstitutet RISE utvecklat den kunskap som erfordras för att tillverka och sälja en livsmedelsprodukt på marknaden. Produkten finns omskriven i fackpress: http://www.martinservera.se/inspiration/vara-leverantorer/kraam-maker-fran-nordisk-ravara/

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05277

Statistik för sidan