Produktionsteknisk forskning i Tyskland 2009-10

Diarienummer
Koordinator Svensk-tyska forskningsföreningen
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - juli 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02854

Statistik för sidan