Produktionslyftet

Diarienummer 2007-00742
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 24 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2007 - december 2010
Status Avslutat

Syfte och mål

ProjektsammanfattningFör att skapa en samlad svensk satsning inom produktionsområdet söker Swerea/IVF och Chalmers gemensamt huvudmannaskapet för att bygga upp ett ´Produktionslyft´. Ansökan avser 2007-09 som är en första fas med fokus på företag med 50-250 anställda, med ambitionen att nå en permanent verksamhet som uthålligt kan stödja och inspirera en stor mängd företag att satsa på attCHAR(13) + CHAR(10) utveckla sin produktionsförmåga i Sverige. Härigenom är ambitionen att stödja svensk industri att nå en hållbar tillväxt.

Externa länkar

http://www.produktionslyftet.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.