Produktionskoncept för geometristyrande utrustning av kolfiber

Diarienummer 2017-05577
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP, Mölndal
Bidrag från Vinnova 275 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - oktober 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Projektet testar och utvärderar ett nytt produktionskoncept för geometristyrande utrustning av kolfiber. Här ingår att skapa och verifiera ett delvis nytt underleverantörsnätverk som via projektaktiviteterna skall testa och utveckla egna tekniklösningar för sin del i produktionskedjan. Syftet med det nya produktionskonceptet och leverantörsnätverket är att väsentligt minska både ledtider och komplexiteten vid framtagning av geometristyrande utrustning.

Förväntade effekter och resultat

Syftet med det nya produktionskonceptet och leverantörsnätverket är att väsentligt minska både ledtider och komplexiteten vid framtagning av geometristyrande utrustning. Här ingår en potential för betydande kostnadsbesparingar och reducerade ledtider. Behovet av specialutrustning och operatörer med specialistkunskap minskar och skapar flexibilitet i leverantörsnätverket som enklare kan anpassa sig till snabba volymökningar

Planerat upplägg och genomförande

Den etablerade teknik som används som referens i projektet är den som FlexProp demonstrerat och installerat både i flyg- och bilindustrin under många år. Projektet omfattar att med det nya produktionskonceptet ta fram två olika nedskalade provkroppar som innehåller ofta förekommande utmaningar med avseende på toleranskedja, mekaniska prestanda och vikt. Resultaten används till att verifiera både prestanda och kostnader för det nya produktionskonceptet. Dessutom skall det kunna utgöra beslutsunderlag för deltagarna att kunna delta i framtida skarpa leveranser

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.