Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Produktionskoncept för geometristyrande utrustning av kolfiber

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Piteå
Bidrag från Vinnova 275 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - oktober 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att testa och utvärdera nytt produktionskoncept för geometristyrande utrustning av kolfiber. Syftet var också att skapa och verifiera ett delvis nytt underleverantörsnätverk som via projektaktiviteterna kunde testa och utveckla egna tekniklösningar för sin del i produktionskedjan. Projektet har löpt enligt plan och målet har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Provkroppen som designats och tillverkats kan både till storlek och komplexitet jämföras med en verklig produkt. Resultaten indikerar fullgoda tekniska prestanda och minskade kostnader och ledtider jämfört med tidigare produktionskoncept. De underleverantörer som deltagit i projektet har bidragit med egna tekniklösningar för sin del i produktionskedjan och har via den tillverkade provkroppen verifierat både kostnader och tekniklösningar och har därmed både kalkylunderlag och tekniklösningar för att ingå i ett underleverantörsnätverk för framtida produktion.

Upplägg och genomförande

Projektets ursprungliga plan var att ta fram två nedskalade provkroppar som tillsammans innehöll ofta förekommande utmaningar med avseende på toleranskedja, mekaniska prestanda och vikt. Istället valdes att tillverka ett flertal mindre provkroppar där olika tekniklösningar testades separat. Därefter designades och tillverkades en mer komplex provkropp som helt kunde jämföras med en verklig produkt med avseende på storlek och komplexitet. Deltagarna har utvecklat och verifierat egna tekniklösningar som de fått utvärderade via den tillverkade provkroppen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 januari 2018

Diarienummer 2017-05577

Statistik för sidan