Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pricelizer - Nästa generations ehandel

Diarienummer
Koordinator Lizer Group AB (under namnbyte från Bildningsagenten 8581 AB) - Lizer Group AB
Bidrag från Vinnova 493 143 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål var att utveckla och lansera en multiplattformsversion av konsumentlösningen Pricelizer, en tjänst som låter användbare bevaka priset på vilken vara som helst på nätet. En stor del av arbetet har legat i att ytterligare förbättra den underliggande prisbevakningsalgoritmen till att bli så träffsäker och mångsidig som möjligt. Pricelizer är nu lanserad för Smartphones (iOS & Android), Läsplattor (iOS & Android) samt för web interface.

Resultat och förväntade effekter

Vi har inom ramen för projektet förbättrat och förfinat prisbevakningsalgoritmen så att des träffsäkerhet nu är så hög att den med fördel kan användas i både konsument- och B2B-lösningar. Den första versionen av konsumentlösningen Pricelizer har tagits fram och lanserats som en multi plattformslösning. Ett stort antal användare har testat applikationen med tillfredställande resultat och vi fortsätter framåt genom att främst fokusera på att förenkla för användarna att komma igång och använda applikationen.

Upplägg och genomförande

Projektet har fortlöpt på ett mycket tillfredställande sätt. Utvecklingsteamet, baserat i Pakistan har arbetat hårt och i många fall överträffat förväntningarna. Vi bedömer anledningen till att samarbetet har fungerat så bra är att vi lagt ned otroligt mycket tid och energi på att först utarbeta en mycket detaljerad handlingsplan samt att vi konstant varit i kontakt med teamet. Detta har gjort att problem och trösklar kunnat övervinnas tillsammans utan att för mycket tid gått till spillo.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-01131

Statistik för sidan