Preprocessing Configuration Models

Diarienummer 2008-01520
Koordinator Tacton Systems AB
Bidrag från Vinnova 1 490 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - april 2010
Status Avslutat