Prepareringsmodul för skogsväg

Diarienummer 2017-04367
Koordinator CAMATEC INDUSTRITEKNIK AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 51 127 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Projektet har utrett de juridiska aspekterna kring den valda tekniken genom kontakt med aktuella instanser. Den tekniska gångbarheten har konfirmerats genom intervjuer och mer djupgående analys av konceptet. Undersökningar angående tidigare tester och försök med liknande tekniska lösningar har utförts genom kontakt med aktuella instanser och sökningar online. Den samlade informationen har utvärderats för att ta beslut om fortsättning med utvecklingen. Intervjuer med aktuella kunder/användare har utförts för att utreda intresset av den tekniska lösningen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet ser inga hinder rent juridiskt för att utföra preparering av basvägar. Tekniskt sett så har konceptet utvecklats under projektet vilket ytterligare har säkrat den tekniska bärigheten och gjort materialhanteringen lättare och mer kostnadseffektiv. Inga liknande tekniska lösningar för basvägar har påträffats under projektets undersökningsfas. Intervjuer med aktuella kunder/användare visar på ett intresse för en prepareringsmodul, dock så poängterades det att materialåtgången behöver utredas som underlag för värdering av nytta mot kostnad.

Upplägg och genomförande

Upplägget för projektet har fungerat väl och den information som eftersöktes har framkommit. Dock så skulle en budget och en planering (kalendervis) för test av material ha lagts till för att kunna slutföra ett beslut om att gå vidare med prototypfasen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.