Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger tisdagen den 13 juni kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast onsdagen den 14 juni kl 8:00.

Prepareringsmodul för skogsväg

Diarienummer
Koordinator CAMATEC INDUSTRITEKNIK AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 51 127 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017

Syfte och mål

Projektet har utrett de juridiska aspekterna kring den valda tekniken genom kontakt med aktuella instanser. Den tekniska gångbarheten har konfirmerats genom intervjuer och mer djupgående analys av konceptet. Undersökningar angående tidigare tester och försök med liknande tekniska lösningar har utförts genom kontakt med aktuella instanser och sökningar online. Den samlade informationen har utvärderats för att ta beslut om fortsättning med utvecklingen. Intervjuer med aktuella kunder/användare har utförts för att utreda intresset av den tekniska lösningen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet ser inga hinder rent juridiskt för att utföra preparering av basvägar. Tekniskt sett så har konceptet utvecklats under projektet vilket ytterligare har säkrat den tekniska bärigheten och gjort materialhanteringen lättare och mer kostnadseffektiv. Inga liknande tekniska lösningar för basvägar har påträffats under projektets undersökningsfas. Intervjuer med aktuella kunder/användare visar på ett intresse för en prepareringsmodul, dock så poängterades det att materialåtgången behöver utredas som underlag för värdering av nytta mot kostnad.

Upplägg och genomförande

Upplägget för projektet har fungerat väl och den information som eftersöktes har framkommit. Dock så skulle en budget och en planering (kalendervis) för test av material ha lagts till för att kunna slutföra ett beslut om att gå vidare med prototypfasen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04367

Statistik för sidan