Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Prediktering av kylningsförlopp vid härdning av stål genom CFD-beräkningar

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för processutveckling
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - mars 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med hypotesprojektet är att testa CFD-beräkningar som en metod för att beskriva hur vätskebaserad kylning sker längs randen på en komponent som härdas. Om detta lyckas kan CFD-metoden, efter eventuell fortsatt forskning och utveckling, användas i kombination med FEM-beräkningar som en ny metod för att minimera formförändringar på värmebehandlade komponenter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Formförändringar är mycket kostsamma för verkstadsindustrin på grund av de fördyringar som uppstår genom alltför stora bearbetningstillägg, omarbeten, kassationer och leveransförseningar. Ett lyckat metodinförande innebär även väsentligt förbättrade möjligheter för införande av en mer resurseffektiv tillverkning i ett miljöperspektiv.

Upplägg och genomförande

CFD-beräkningarna kommer att utföras på Swerea MEFOS som har lång erfarenhet av flödesberäkningar inom den primära ståltillverkningssidan för t ex smältugnar och i stränggjutningssammanhang. I de fall utveckling av befintlig programvara behövs kommer detta att ske tillsammans med ANSYS Sverige. Verifierande försök kommer att göras i befintliga utrustningar på Swerea IVF där man i många år arbetat med frågor rörande kylning vid värmebehandling i både teori och praktik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03959

Statistik för sidan