Precomp Solutions Finklippningsteknik

Diarienummer
Koordinator PRECOMP SOLUTIONS AKTIEBOLAG (PUBL)
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - mars 2010
Status Avslutat