Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Prebiotika från marinråvara

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - maj 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet med denna förstudie var att färdigställa ett projektförslag med syfte att producera prebiotiska cellooligosakarider av livsmedelskvalitet från icke-ätbara (rikligt tillgängliga) resurser.

Långsiktiga effekter som förväntas

Tillsammans med Sveaskog, Marin Biogas, Essum, SLU, LTU Business, och Dyrka har förstudien tagit fram ett projektförslag ForceUpValue, där syftet är att utveckla nya processer, som ska kombineras med befintliga, för användning av det cellulosarika yttre skiktet från sjöpungar och cellulosa från skogsrester för att producera prebiotiska celloligosackarider. Genom att använda förbehandling och enzymatiska processer, väl kända inom bioraffinaderiet, vill vi skapa nya applikationsvägar och mervärde för både marina- och skogsresurser.En ansökan har skickats till BioInnovation för stöd till genomförande av projektet.

Upplägg och genomförande

Förundersökningen omfattade partners med kompetens inom storskalig odling av sjöpungar, cellulosabehandling och hydrolysen. För att täcka hela värdekedjan var en huvudaktivitet att inkludera intressenter med intresse för att utveckla ny prebiotika för konsumtion (funktionell livsmedelsindustri) och även som ett komplement till fiskfoder (fiskodlingar / vattenkulturer). Via deltagande i workshops, arrangerade via BioInnovation, samt projekt diskussioner, utarbetades en delprojektsansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05093

Statistik för sidan