Praktiska metoder för högeffektiv samverkande sänding i trådlösa nätverk

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för systemteknik
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - juni 2011
Status Avslutat

Externa länkar