PositionGreen

Diarienummer
Koordinator OMMH Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01880

Statistik för sidan