Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Portabel leverans av makromolekylära biologiska läkemedel till lungorna

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - KTH Skolan för elektroteknik och datavetenskap
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2023 - juni 2024
Status Pågående
Utlysning Framväxande tekniklösningar
Ansökningsomgång Framväxande tekniklösningar steg 1 2023

Syfte och mål

Syftet med projektet är att möjliggöra aerosolleverans av makromolekylära biologiska läkemedel med hjälp av vanliga inhalatorer. Här syftar vi till att demonstrera framgångsrik in vivo aerosol leverans och uttryck i lunga av mRNA-läkemedl i ett relevant modellsystem med hjälp av en ny typ spraymunstycken.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att kunna påvisa upptag mRNA i lungvävnad i levande modellsystem efter administrering med vårt nya sprejmunstycke. Det skulle innebära en viktig milstolpe och gör att vi kan gå vidare i den kommersiella processen, formera team och bolag, utveckla affärsstrategi, samt och approchera potentiella partners och kunder.

Planerat upplägg och genomförande

Vi har redan tillverkat och testat Swirl-spraymunstyckena i in vitro-system. Vi har visat att sprayer inte skadar känsliga proteiner, LNP eller Extracellulära veciklar; och vi har visat framgångsrik leverans av mRNA till cellkulturer. Vi planerar nu att visa proof-of-concept i ett lämpligt modellsystem. Detta är en milstolpe som tar tekniken från dess nuvarande prototypstadium där experimentella modeller har utvecklats till en första proof-of-concept in vivo. Vi har planerat detta arbete tillsammans med Karolinska Institutet Huddinge där försöken kommer att utföras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 oktober 2023

Diarienummer 2023-01345

Statistik för sidan