Portabel detektor för 210Po

Diarienummer 2007-03250
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för informationsteknologi och medier, Sundsvall
Bidrag från Vinnova 870 000 kronor
Projektets löptid maj 2008 - november 2009
Status Avslutat