Portabel detektor för 210Po

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för informationsteknologi och medier, Sundsvall
Bidrag från Vinnova 870 000 kronor
Projektets löptid maj 2008 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-03250

Statistik för sidan