Porösa implantat steg 2

Diarienummer
Koordinator ARCAM AKTIEBOLAG (PUBL) - Arcam Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2007 - december 2008
Status Avslutat