Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Policylabb Bolagsverket

Diarienummer
Koordinator Bolagsverket
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Hållbara matsystem

Syfte och mål

Syftet med Bolagsverkets policylabb har varit att ta reda på vad konsekvenserna av obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar blir för de som berörs. Vi har undersökt hur ett obligatorium påverkar olika beteendegrupper av företagare. I projektet har också ingått att identifiera bestämmelser och lagar som hindrar obligatorisk digital ingivning av årsredovisningshandlingar. Ett delmål har varit lärande avseende policyutveckling.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet baseras på olika aktiviteter som vi itererat vidare på under hela processen. Vi har identifierat ett antal konsekvensområden som kortfattat kan summeras att företagarna inte vill känna känslan av tvång då digitalisering kommer naturligt. Krav och kostnader slår olika hårt och vi behöver ta hänsyn till små företags förutsättningar. Företagarna vill att det ska vara lika enkelt som det analoga men samtidigt ställer de högre krav på service på digitala tjänster.

Upplägg och genomförande

I policylabbet har vi arbetat utifrån en designprocess på fyra sprintar. I sprintarna har vi genomfört ett antal aktiviteter för att ringa in och undersöka konsekvenserna för de som berörs. Huvudaktiviteterna var; intressentkarta, enkät på bolagsverket.se, djupintervjuer med företagare samt flera workshops varav en heldag tillsammans med Vinnova och Tillväxtverket. Arbetsgruppen har bestått av verksamhetsutvecklare, tjänstedesigner och jurister.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03209

Statistik för sidan