Plefo moms

Diarienummer
Koordinator PLEFO AB
Bidrag från Vinnova 64 645 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - mars 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03893

Statistik för sidan