Plefo moms

Diarienummer 2008-03893
Koordinator PLEFO AB
Bidrag från Vinnova 64 645 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - mars 2009
Status Avslutat