Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Plattformsmodellering och simulering

Diarienummer
Koordinator Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Inom forskningen med fokus på plattformar så har många nyttor identifierats, dels ökat återanvändande som ger upphov till ett bredare kunderbjudande, dels ett effektiviserat internt arbetssätt. Forskningen i världen är inte fokuserad på företag, som i huvudsak är leverantörer till OEM-företag och som därmed inte äger produktarkitekturen. Detta projekt ämnar minska detta forskningsgap. Volvo Aero kan därmed bättre samutnyttja sina resurser för att tillfredsställa en större mängd kunder. Det har visat sig att en teknologiplattform troligen kan lösa många av dessa problem. Detta projekt bygger vidare på den plattformsansats som studerades under NFFP4. Projektets huvudmål är att implementera och simulera (testa) plattformsansatsen i praktiken med ett bredare omfattning, som inkluderar produktutveckling, teknologiutveckling, marknad och produktion. Projektet genomförs som tidigare NFFP4-projekt i samarbete mellan Chalmers och VAC.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet skall utveckla metoder och simuleringsmodeller för plattformselement. Projektet är en fortsättning från NFFP4-projektet V4102 Produkt- och Processplattform och skall fokusera på plattformsmodellering och simulering. Projektet ämnar leverera följande delar för en framtida plattformsmodell på Volvo Aero En plattformsdefinition och processmodell för hur arbetet med att tillföra kunskap till platformen ska gå till under pågående teknologi och produktutvecklingsprojekt, dvs. införande av moment i Volvo Aeros produktutvecklingsmodell (GDP), eventuellt ett eget instruktionsdokument (GDI). Ett utökad plattformsverktyg (-modell) (ett ingenjörsnära IT-stöd) med funktioner för versionshanterad och verifierad kunskap anpassad för produktutveckling och produktion. En tydlig koppling mot teknologiutveckling och hur TRL-skalan kan användas för att värdera ett plattformselements mogenhet.

Upplägg och genomförande

Strategi Projektet kommer att drivas med utgångspunkt från företagets behov med målet att hitta en hållbar implementeringsstrategi för ett långsiktigt användande av en plattformsmodell. Detta kräver både top down och bottom up- arbetssätt. Främsta forskningsmetoderna kommer att vara aktionsforskning kopplat till intervjuer och demonstratorutveckling. Detta arbetssätt kommer att leda till att plattformsmodellen tas fram och testas iterativt med flera olika perspektiv, inklusive deltagande av marknad, produktion och produktutveckling. Projektet synkroniseras också med ett flertal andra projekt kopplade till fabrikationsstrategi, teknologiutveckling och kunskapsåteranvändning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01332

Statistik för sidan