Plattform för direkttillverkning av mikrosystem

Diarienummer 2009-04020
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - oktober 2010
Status Avslutat